Info4Migrants project successfully completed

I4M logo1

In the last 2 years the Business Foundation for Education, Associate member of the European Association for the Education of Adults has been representing Bulgaria in Info4Migrants, UK/13/LLP-LdV/TOI-615 – a Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project funded with the support of the European Commission. The project has been successfully implemented by a consortium coordinated … Продължение

Категории News

Проект Info4Migrants успешно приключи

I4M logo1

През последните две години Фондация на бизнеса за образованието, асоцииран член на Европейската асоциация за обучения за възрастни, представяше България в проект Info4Migrants, UK/13/LLP-LdV/TOI-615, реализиран с финансовата подкрепа на Европейската Комисия по програма Леонардо да Винчи Трансфер на иновации. Проектът беше успешно реализиран от консорциум, координиран от Careers Europe – Великобритания и с активното участие на партньорите … Продължение