Стартира проучване на междукултурните компетентности на работещите в туризма по проект CULTOUR

CULTOUR logo

Фондация на бизнеса за образованието е българският партньор по проект CULTOUR, който има за цел да стимулира мобилността на работещите в туризма чрез подобряване и признаване на междукултурните компетентности. Проектът стартира през септември 2015 г с проучване сред собственици, мениджъри, служители, обучители и експерти в областта на туризма. То има за цел да установи специфичните … Продължение