CULTOUR research shows the need for improving the intercultral competences of tourism staff

CULTOUR logo

   The Business Foundation for Education hosted the second partner meeting of the European project Cultour, which took place in Sofia on April 14-15. The initiative is directed to teachers and trainers in tourism sector and aims to help overcome the skills gap and foster mobility in tourism through the recognition, validation and up-skilling of … Продължение

Категории News

Проучване по проект CULTOUR показва необходимост от развитие на междукултурните умения на работещите в туризма

CULTOUR logo

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на втората партньорска среща по европейския проект Cultour, която се проведе в София на 14 и 15 април 2016. Инициативата е насочена към учители и обучители в сферата на туризма и има за цел да осигури необходимите умения и да стимулира мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и … Продължение

Среща със стратегически партньори по проект Be Positive

На 12 април 2016 година в София се проведе среща на българската стратегическа група по проект Be Positive. Групата включва представители на Агенция по заетостта, УНИЦЕФ България, Софийски университет и професионалисти, отговарящи за човешките ресурси в частни компании. Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор по проекта, представи обучителната програма Be Positive, както и положителната … Продължение

Be Positive Meeting with nationional stakeholders

On the 12th, April, 2016, a meeting with stakeholders forming a Bulgarian National Strategic Advisory Group has been conducted in Sofia, Bulgaria. The NSAG includes representatives of the National Employment Agency, UNICEF Bulgaria, Sofia University and human resources professionals from private companies. The Bulgarian partner BFE presented the Be Positive training program in detail as well … Продължение

Категории News