Приключението Open Mind започна!

Open Mind logo SMALL

      Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс. Социалното предприемачество има неоспорим положителен ефект върху икономиката и обществото като цяло. Въпреки това в момента курсове по темата социално предприемачество се предлагат предимно в икономическите специалности, … Продължение

The Open Mind adventure started!

Open Mind logo SMALL

Open Mind is an Erasmus+ project, which aims at promoting Social Entrepreneurship to female learners and students from non-business studies through an innovative gamified open online course. Despite the positive impact that social enterprises have on the economy and society in general, currently the majority of entrepreneurship courses are offered in business and economic studies, … Продължение

Категории News