Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind е готов!

Open Mind Meeting Lodz

Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс. Преди една година осем организации от България, Гърция, Полша, Румъния и Великобритания обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално … Продължение

Национална програма и интерактивен портал по кариерно ориентиране в училище

MON-platform

През последните 2 години екипът на Фондация на бизнеса за образованието беше ангажиран в проект на Министерството на образованието за създаване на Национална програма за кариерно ориентиране в училище. Програмата е насочена към педагогически съветници, психолози и учители, и осигурява цялостна методическа рамка за кариерно образование и ориентиране на учениците от всички етапи и видове … Продължение

National school career guidance program and interactive portal help Bulgarian students develop their career competences

MON-platform

In the last 2 years the team of Business Foundation for Education has been involved by the Ministry of Education in developing the first National School Career Guidance program. The program addresses school advisors, psychologists and teachers, and provides a comprehensive methodological framework for career education and guidance of pupils from all ages – elementary, … Продължение

Категории News