Проектът WINGS ще помогне на предприемачите да разперят криле в международния бизнес

WINGS kick-off

Проектът WINGS – „Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи“ – е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която има за цел да стимулира успеха в международните дейности за стартиращи фирми и предприемачи чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси под формата на сериозни игри. Интернационализацията на компаниите е важен въпрос за ЕС … Продължение

Учебна визита по проект Ladies first! в София, България, между 10 и 14 декември, 2018

Ladies first Sofia 01

Екипът на Ladies first! достигна до изключително важен момент от изпълнението на проекта – началото на пилотната фаза. За да подготвят и организират процеса, партньорите се събраха в София за едноседмична учебна дейност от 10 до 14 декември 2018 г. и приложиха в реална среда теория и инструменти от всички разработени модули, които ще подкрепят … Продължение