Партньорска среща по проект Ladies first! на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър

Ladies first Nicosia

Екипът на проект Ladies first! се събра на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър, за да обсъди и финализира окончателните версии на всички интелектуални продукти, насочени към подкрепа на учители, обучители и кариерни консултанти в работата им с жени за постигане на баланс между личния и професионалния живот. Учебната програма Ladies first!, Наръчникът, … Продължение

Тематичен доклад по проект Умения за подкрепа на мигранти

TMM IO1 Desk Report BG

Първият интелектуален продукт в рамките на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран от Европейската комисия, под програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение беше разработен от екипа на проекта, воден от ITG – Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието … Продължение

Партньорска среща в Кипър по проект Gender+

Gender plus meeting Cyprus

Консорциумът по проект Gender + е на партньорска среща в Никозия, чийто домакин е Центърът за социални иновации. Партньорството обсъжда добрите практики и предизвикателствата при включването на половете, особено в областта на професионалното образование и обучение и кариерното развитие. Въз основа на изследването, екипът по проекта ще разработи Харта и инструмент за сравнителен анализ, за … Продължение

New Care seminar in Bulgaria

A seminar in Sofia, Bulgaria has been organized and conducted today as a part of New Care project, 2017-1-ES01-KA202-037853, funded under the Erasmus+ Program of the European Commission. . The project results have been presented – Training curriculum for the Professional of reference at EQF 5 Level, E-learning course for the Professional of reference in … Продължение

Категории News

Награда за ФБО от портала на неправителствените организации в България

npo nagrada 3

Фондация на бизнеса за образованието беше наградена от българския НПО портал за една от най-четените новини през 2018 г. Публикацията „Стартира безплатен геймифициран курс по социално предприемачество“ е предизвикала интереса на над 1320 читатели. Това е поредно признание за екипа, осъществил европейския проект Open Mind, който получи също награда за качествено изпълнение и изключително висока финална оценка.  Над … Продължение