Партньорска среща по проект FUTURE в Португалия

Future team in Lisbon 300120

Екипът на проект FUTURE се събра на четвъртата си международна среща в Лисабон, Португалия, домакин на която беше European Board for Certified Counselors. Партньорите обсъдиха последните постижения на проекта и планираха задачите си до края на инициативата. След старта си през юни 2019 г., кариерната игра в 3D виртуален свят Пътешественик в бъдещето привлече близо 700 … Продължение

Бюлетин 3 по проект Умения за подкрепа на мигранти

TMM 3rd Newsletter BG

Моля, запознайте се с третия бюлетин на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800. Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.     Проект Умения за подкрепа на … Продължение

Начална среща и проучване по проект Career Skills

Career Skills logo

Фондация на бизнеса за образованието, координатор на Career Skills Project, беше домакин на първата партньорска среща, която се проведе в София на 14-15 януари 2020.   Проектът се осъществява в партньорство с Финландския институт за образователни изследвания към Университета в Jyvaskyla, Réseau International des Cités des Métiers – Франция, VHS Cham – Германия, Institute of Entrepreneurship Development … Продължение