Финално събитие по проект CRAFT

На 20 юни 2022 в Кристиансунд, Норвегия се проведе финалното събитие по проект CRAFT – Coworking in Rural Areas to prepare young people for Future Trends. Инициативата се финансира по програма Erasmus+ и има за цел да насърчи пригодността за заетост и предприемачеството на младите хора в селските райони чрез пространства за съвместна работа. Видео … Продължение

ОНЛАЙН сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (декември 2020-януари 2021)

Фондация на бизнеса за образованието организира изцяло ОНЛАЙН сертификационно обучение за кариерни консултанти. Обучението е подходящо за специалисти от частния и неправителствения сектор, както и за публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по труда, училища и др.) Обучението се провежда по международната програма за сертифициране на кариерни консултанти Global … Продължение

Онлайн среща по проект Career Skills

На 29.09.2020 партньорството по проект Кариерни умения (Career Skills Project) проведе онлайн среща, на която беше обсъден напредъкът и бяха планирани следващите дейности. Инициативата има за цел да помогне на хората от всички възрасти да разберат, оценят и развият своите умения за управление на кариерата чрез общоевропейска платформа за кариерни умения – Career Skills Platform.  3-годишният … Продължение

Успешно приключи тригодишният проект Level Up

Краят на една ера! Успешно приключи тригодишният проект Level Up, който имаше за цел да популяризира ползите и възможностите, които дава професионалното образование и обучение сред младите хора, на които предстои да направят кариерен избор. Проектът включваше 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: Aspire-Igen Group – Великобритания (координатор), Caped Koala – Великобритания, Cork Institute … Продължение

Новият проект CRAFT надгражда FUTURE

Нашият проект FUTURE продължава с нова, надграждаща инициатива, наречена CRAFT – Co-working in Rural Areas to prepare young people for Future Trends. Трима от партньорите по проекта FUTURE – Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието, италианската организация за учене през целия живот CIAPE и гръцкият институт по компютърни технологии CTI – обединяват усилията … Продължение

Финална среща по проект Умения за подкрепа на мигранти

На 28-ми август, 2020, екипът на проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства проведе финалната си работна среща онлайн. Проектът подкрепя учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална … Продължение

GCDF стипендиантска програма 2020 – кандидатствайте до 31 юли

NBCC Foundation CCE logos

До края на юли тече набирането на кандидати за GCDF стипендиантската програма за 2020 година.  Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени 4 международни стипендии, всяка на стойност 1000 щатски долара. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Към момента да притежават валиден GCDF сертификат … Продължение

Първото онлайн обучение по програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

GCDF

Фондация на бизнеса за образованието е организацията, отговорна за прилагането на програмата за обучение и сертифициране на професионалисти в сферата на кариерното консултиране Global Career Development Facilitator (GCDF) в България от 2005 г. насам. За първи път през тези 15 години обучението се проведе онлайн, поради COVID-19 условията и ограниченията. Участваха 12 професионалисти от институции … Продължение

Сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF

GCDF обучение - пролет 2021

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе през април и май 2021. Точните дати и формата на провеждане (присъствена или дистанционна) ще бъдат уточнени допълнително в зависимост от актуалната обстановка в страната.  Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове … Продължение

Последна среща по проект Level Up

Level Up final meeting online

Партньорите по проекта Level Up проведоха заключителната си среща онлайн на 9 и 10 юни. Изминаха почти 3 години от началото на проекта, който има за цел да стимулира интереса на младите хора към професионалното образование и обучение (ПОО). Инициативата, финансирана по програма „Еразъм +“, се координира от Aspire-Igen във Великобритания и включва също Caped … Продължение