BFE policy of collecting, processing and storing personal data

Business Foundation for Education (BFE) conducts its activity in accordance with the Law for Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and in the free movement of such … Продължение

Категории Без категория

Как да си намерите стаж и да стартирате кариерата си

Съдържание: Преди да започнете да търсите работа – Какви са вашите цели и какво искате? – Какво можете да правите? – Проучете пазара на труда в предпочитаните от вас сектори Студентският стаж – Как да изберете подходяща стажантска програма – Къде и как да търсите стаж Обявите за работа – Бъдете критични – Как да … Продължение

Категории Без категория

Наръчник за провеждане на студентски стажове Съвети за работодателите и университетите

Съдържание ПРЕПОРЪКИ КЪМ БИЗНЕСА КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДХОДЯЩИТЕ ХОРА ПОДХОДЯЩОТО ПЛАНИРАНЕ ПОДХОДЯЩАТА ПРОГРАМА ПОДХОДЯЩИЯТ СТАЖАНТ ПОДХОДЯЩИЯТ НАСТАВНИК ПРОВЕРКА ПРЕПОРЪКИ КЪМ УНИВЕРСИТЕТИТЕ КАК МОЖЕ СТАЖЪТ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА СТАЖОВЕ, ПРИЛАГАНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИМЕРИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ   … Продължение

Категории Без категория

Бюлетин на университетските кариерни центрове – Август 2007 г.

cc070801

Бюлетин на университетските кариерни центрове в БългарияАвгуст 2007 г. Какво направихме до момента Обучение и сертифициране на кариерни консултанти по програмата GCDF (Global Career Development Facilitator) Първата сесия на новото обучение за изграждане на университетски кариерни центрове и подготовка на кариерни консултанти се проведе между 14 и 17 май. В обучението се включиха 18 участници. … Продължение

Категории Без категория

Всичко за работата

fbo lib 051107 01

Как да търсим работа Близо 1/3 от живота ни преминава в работа. През това време 10 – 12 пъти сменяме работното си място. Как да намерим работа, която да ни удовлетворява и мотивира? Какво да направим, за да я получим? Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и … Продължение

Категории Без категория

Наръчник за изграждане и развитие на кариерен център

Наръчник за изграждане и развитие на кариерен център, разработен по проект „Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България“, финансиран от фонд „България“, Балкански тръст за демокрация 2009″. Кликнете тук, за да прегледате наръчника.

Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“

Представяме ви Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“ – национален документ, който определя основните цели и приоритетни направления за развитие на политиките и практиките в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие у нас през следващите 5 години. Целта на Пътната карта е да подпомогне изграждането и развитието на … Продължение

Категории Без категория

Концепции и практики за кариерно развитие

Наръчник за кариерни консултанти, подготвен по проект „Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентноспособна работна сила“. Проектът е реализиран от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Менпауър България с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Вижте наръчника за … Продължение

Категории Без категория

Проучване сред работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения за заетост” се разбира съвкупността от качества, умения и способности, които помагат на хората да си намират работа и да се реализират успешно на пазара … Продължение

Категории Без категория

Как да организираме стажове

Korica

Как да организираме стажове: наръчник за стажанти, академични наставници и ментори Схема на провеждане на стаж  

Категории Без категория