Erasmus – Investment for Qualified and Internationally Educated Young People Meeting the Requirements of the Labor Market in Europe

Проектът имаше за цел повишаване на информираностт на българските студенти заВъзможностите, които предлагат Еразъм практиките No на проекта:Програма: План D, Европейска комисияВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2007-2008

Клуб Кариера

http://klubkariera.blogspot.com Създаване на Клубове Кариера в три пилотни училища в София като иновативен инструмент за осъществяване на връзка между средното образование и пазара на труда в България.No на проекта:Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение:

Проект „Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск“

www.center-gb.orgФБО е партньор на Столична община и сдружение „Дете и пространство“ в провеждането на Ателие Клуб „Кариера“ в Дом за деца „Христо Ботев“ в кв. Горна Баня. Ателието има за цел да помогне на децата от дома да опознаят по-добре себе си, да научат повече за професиите, да разберат какво искат да правят, след като … Продължение

Нова заетост – ключови умения за заетост

Основната цел на проекта е да повиши пригодността за заетост на 1000 безработни младежи от 9 области на България чрез обучения в ключови умения. Младежите ще преминат обучения за умения за заетост и адаптиране към пазара на труда в условия на икономическа криза, придобиване на предприемачески умения и реализация на трудовия пазар. Проектът се изпълнява … Продължение

Създаване на рейтингова система на висшето образование в

http://rsvu.mon.bgNo на проекта:Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение:

Повишаване на квалификацията на преподавателите в българските висши училища

http://unitraining.mon.bgNo на проекта:Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация:Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение:

Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България

No на проекта:Програма: GermanMarshalFundВодеща организация:Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2008 – 2009

Проучване на уменията за заетост на младите хора в България

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения за заетост“ се разбира съвкупността от качества, умения и способности, които помагат на хората да си намират работа и да се реализират успешно на пазара … Продължение

Провеждане на обучения за личностно развитие и формиране на умения за заетост, както и за работа по проекти

Фондация на бизнеса за образованието разработи обучителни методики и материали и проведе обучение на педагогически специалисти.No на проекта: BG051PO001-4.3.02-0001Програма: Квалификация на педагогическите специалистиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение: 2012, 2013