Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Обучение и сертифициране на кариерни специалисти от 28 регионални кариерни центрове по международната програма GCDFПрограма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение: 2013

Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България

Проектът се финансира с подкрепата на Европейския Съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани от трети държави, Агенция по заетостта. Основните цели на проекта са да бъдат събрани данни и да се направи оценка и анализ на политиката и практиката по интеграция на имигранти и подобряване на показателите (индикаторите) и методологиите за оценка на … Продължение

Национална програма за студентски стажове

Целта на програмата е да помогне на работодателите да наемат способни и мотивирани млади хора; на студентите – да надградят академичните си знания с практически умения; и на университетите – да реализират успешно своите възпитаници. Програмата популяризира студентските стажове като необходима част от обучението и механизъм за подобряване на връзката между образованието и бизнеса. Програмата … Продължение

Университетски кариерни центрове

Инициативата за изграждане на кариерни центрове стартира през 2005 г. в отговор на потребността на бизнеса от квалифицирани специалисти и като резултат от ангажираността на висшите училища с реализацията на студентите. Кариерните центрове подпомагат реализацията на студентите чрез информация за свободните позиции, работодателите и пазара на труда; услуги по кариерно консултиране; обучения за придобиване на … Продължение