Международна обучителна програма Certified Supervision Professional

CSP-Logo-Abbreviated

European Board for Certified Counselors (EBCC) обявява записване за международната обучителна програма Certified Supervision Professional 2016. Обучението е с продължителност 120 часа и е насочено към професионалисти от подпомагащите професии като кариерни консултанти, специалисти по човешки ресурси и коучинг, терапевти, социални работници и др.   Обучителната програма изгражда компетентности в 12 сфери: Цели на супервизията; … Продължение

GCDF Стипендианска програма и награди за професионално развитие 2016

NBCC Foundation  и Center for Credentialing & Education (CCE) 2016 обявяват ежегодната си стипендиантска програма и награди за професионално развитие. Стипендиантската програма има за цел да насърчи развитието на качествени консултантски услуги. Ще бъдат присъдени две стипендии в размер на $ 5 000 на GCDF кариерни консултанти в Европа. Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните условия: към … Продължение

Проучване по проект CULTOUR показва необходимост от развитие на междукултурните умения на работещите в туризма

CULTOUR logo

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на втората партньорска среща по европейския проект Cultour, която се проведе в София на 14 и 15 април 2016. Инициативата е насочена към учители и обучители в сферата на туризма и има за цел да осигури необходимите умения и да стимулира мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и … Продължение

Среща със стратегически партньори по проект Be Positive

На 12 април 2016 година в София се проведе среща на българската стратегическа група по проект Be Positive. Групата включва представители на Агенция по заетостта, УНИЦЕФ България, Софийски университет и професионалисти, отговарящи за човешките ресурси в частни компании. Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор по проекта, представи обучителната програма Be Positive, както и положителната … Продължение

Второ пилотно обучение по проект Be Positive

В края на февруари в Бургас се проведе втора пилотна сесия на обучителната програма Be Positive. В събитието се включиха 26 млади хора, фасилитирани от опитен треньор – психолог и кариерен консултант. За пилотирането бе избран град на морския бряг, където много млади хора намират сезонна работа за приблизително 3 месеца и на практика нямат много други възможности през … Продължение

Пилотно обучение по проект Be Positive

  Фондация на бизнеса за образованието проведе първа пилотна сесия на обучителната програма, създадена по проекта Be Positive. Инициативата има за цел да стимулира младежите, които не учат и не работят (NEETs), чрез методите на позитивната психология. Обучителната програма Be Positive е насочена към широк кръг от професионалисти, работещи с млади хора. Пилотната сесия се проведе на 6-ти февруари 2016, в Шумен … Продължение

Стартира проучване на междукултурните компетентности на работещите в туризма по проект CULTOUR

CULTOUR logo

Фондация на бизнеса за образованието е българският партньор по проект CULTOUR, който има за цел да стимулира мобилността на работещите в туризма чрез подобряване и признаване на междукултурните компетентности. Проектът стартира през септември 2015 г с проучване сред собственици, мениджъри, служители, обучители и експерти в областта на туризма. То има за цел да установи специфичните … Продължение

Втори бюлетин по проекта Be Positive

Финансиран е с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществява от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.  

Стартира проект EVA Skills

eva logo

Фондация на бизнеса за образованието ще представлява България в международния проект EVA Skills – Оценка на меките умения на безработни млади хора, 2014 – CY01 – KA202 – 2, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+. Проектът ще приключи през месец август 2016 г. Идеята за проекта се базира на наблюденията, че е все по-трудно … Продължение