Приключи аналитичната фаза по проект Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието е българския партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Първият етап в реализирането на проект включи основно аналитични дейности, които имат за цел да представят адекватна картина на ситуацията, предизвикателствата и нуждите на младите безработни хора. В резултат на проведените дейности, във … Продължение

Категории Без категория

Проучване относно взаимодействието между НПО, бизнеса и образованието

Ефективното взаимодействие между неправителствените организации (НПО), бизнеса и образованието е в основата на качеството на живот и постигане на икономика, базирана на знанието. Според Индекса на икономика, базирана на знанието, България е на последно място от страните в ЕС (Световна банка, 2012). Качеството на живот в едно се определя от ефективността и успеха на стопанската … Продължение

Категории Без категория

Национален заключителен доклад по проект EMCOSU

Успешно приключва международният проект EMCOSU, който изследва ефективните модели на сътрудничество между университетите и бизнеса. В заключителната фаза на проекта Фондация на бизнеса за образованието изготви заключителен национален доклад с основните изводи и ключови насоки от проведените проучвания сред работодатели и висши училища в България. Доклада можете да видите тук.

Категории Без категория

Трети бюлетин по проект EMCOSU

Изводи и заключения от изпълнението на проект EMCOSU – Модели на сътрудничеството между университетите и бизнеса                   За проекта   Ефективното партньорство с бизнеса е едно от ключовите стратегически предизвикателства пред висшето образование в Европа. В рамките на проект EMCOSU консорциум от 6 държави – Словения, България, Полша, Унгария и Испания – изследва продуктивните модели и предизвикателствата … Продължение

Категории Без категория

Изводи от проучване сред работодатели в Европа за сътрудничеството с университетите по проект EMCOSU.

EMCOSU

  Ефективни модели и предизвикателства на сътрудничеството между висшето образование и бизнеса   Изводи от проект EMCOSU  Ефективното партньорство с бизнеса е едно от ключовите стратегически предизвикателства пред висшето образование в Европа. В рамките на проект EMCOSU консорциум от 6 държави – Словения, България, Полша, Унгария и Испания – изследва продуктивните модели и предизвикателствата пред … Продължение

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп“в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението. Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, … Продължение

Категории Без категория

Втори електронен бюлетин по проект EMCOSU

Каним ви да се разгледате нашия втори електронен бюлетин с първите резултати от проучването по проект EMCOSU, проведено сред работодатели за сътрунчеството между университетите и бизнеса.

Категории Без категория

Стартира проектът Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието ще представя България в международния проект Be positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Проектът ще бъде финализиран до края на август, 2016. Проектът се базира на опита на изследователи и практици от сферата на психология на здравето, които работят и сътрудничат на организации, предлагащи професионално … Продължение

Категории Без категория

Готови са материалите за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск

Фондация на бизнеса за образованието представи комплект от материали за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск, създадени по европейския проект LINK – Career Services for Better Jobs. В събитието се включиха над 60 обучители, кариерни консултанти и експерти.  Материалите включват Учебна програма, Наръчник и Инструментариум с различни обучителни техники и игри. Всички … Продължение

Категории Без категория

По-добри кариерни услуги и достъп до тях за хората в риск са резултатите от проект LINK

През септември приключва двугодишната инициатива LINK – Career Services for Better Jobs. Проектът имаше за цел да подобри качеството на кариерните услуги и достъпа до тях на клиенти в риск. Идеята е много актуална, тъй като над 125 милиона европейци днес са в риск от бедност и социално изключване, а кариерните услуги за тях са … Продължение

Категории Без категория