CAR-E. Developing vocational training in Career Education

CAR-E. Developing vocational training in Career EducationNo на проекта: 2012-1-HU1-LEO05-04825Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató EgyesületПериод на изпълнение: 2012 – 2014

EMCOSU – Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities

EMCOSU

EMCOSU -Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universitieswww.emcosu.euПроектът има за цел да установи кои са продуктивните модели, както и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между бизнеса и университетите в Европа. Проучването се провежда паралелно в България, Словения, Испания, Унгария, Полша и други страни от ЕС. Събраният опит ще бъде представен в общ доклад, … Продължение