EMEVOC – E-Manual for Educational and Vocational Counseling

EMEVOC – E-Manual for Educational and Vocational Counseling Адаптация на уеб-базиран инструимент за оценка на компетенциите на кариерните консултанти www.emevoc.net No на проекта: LLP-LdV/TOI/2007/LV/004Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация:Период на изпълнение:

L3 – Learning to learn network for low skilled senior workers

L3 – Learning to learn network for low skilled senior workers Мултимедия за създаване на умения за учене на нискоквалифицирани възрастни No на проекта: 2008-1-IT1-LEO04-00006 Програма:Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации Водеща организация: E.Ri.Fo (Италия)Период на изпълнение:

IF – Vocational Guidance for Immigrants’ Improved Future

IF – Vocational Guidance for Immigrants’ Improved Future Подпомагане на имигрантите да се адаптират и да намерят работа чрез подобряване на кариерните услуги, насочени към тяхwww.improvedfuture.se No на проекта: 2008-1-SE1-LEO05-00423 Програма: GrundtvigВодеща организация: FOLK (Швеция)Период на изпълнение: 2009 – 2011

Pilgrimage – from Knowledge Transfer to Autonomous Learning

Pilgrimage – from Knowledge Transfer to Autonomous Learning По проекта бяха създадени иновативна методика с различни игри, занимания и обучителни филмчета за стимулиране на автономното учене.www.pilgrimage-project.eu No на проекта: 2008-3468/001-001Програма: Грундвиг, многостранни проектиВодеща организация: ROC Nijmegen, ХоландияПериод на изпълнение: 2009 – 2011

Let’s – Let seniors teach sense of initiative and entrepreneurship through innovative multimedia storytelling approaches

Let’s – Let seniors teach sense of initiative and entrepreneurship through innovative multimedia storytelling approacheswww.letsenterprise.euПроект за насърчаване на предприемаческия дух на нискоквалифицирани възрастни хора над 50 години. Обучителната мултимедия, която беше създадена, включва електронен наръчник с най-добри практики от Европа и кратки филмчета с успешните бизнес истории и житейски уроци на 80 предприемачи от 8 … Продължение

TANDEM – How to establish intergenerational and inter-cultural communication and how to provide for transfer and transparency of competences in VET

TANDEM – How to establish intergenerational and inter-cultural communication and how to provide for transfer and transparency of competences in VETwww.tandem-project.euNo на проекта: LLP-LdV/TOI/2009-1-NO1-LEO05-01045Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Stavanger Kommune, НорвегияПериод на изпълнение: 2009 – 2011

Joy&Learn – Festivals and Calendar of Lifelong Learning in Bulgaria

Joy&Learn – Festivals and Calendar of Lifelong Learning in Bulgariawww.ucha365.infoNo на проекта: 2009-5142/001-001Програма: КА1 – Европейско сътрудничество в образованието и обучениетоВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2009 – 2010

LINK – Career Services for Better Jobs

LINK – Career Services for Better Jobswww.link-project.eu No на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03102Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2010 – 2012