AdValue – Training and Validation of Adults’ Transferable Skills

AdValue – Training and Validation of Adults’ Transferable Skillswww.advalue-project.euNo на проекта: 510853-LLP-1-2010-1-BG-GRUNDTVIG-GMPПрограма: Грундвиг, многостранни проектиВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2010 – 2012

GREEN EMPLOYABILITY – A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countries

Green Emplоyability – A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countrieshttp://greenemployability.infoNo на проекта: 2011-1-BG1-LEO05-05046Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Професионална гимназия по електроника и електроника – Горна ОряховицаПериод на изпълнение: 2011 – 2013

Enjoy Language within Tourism

Enjoy Language within Tourismwww.enjoy-language.seNo на проекта: LLP-LdV/TOI/SE/11/1383-2011-1-SE1-LEO05-08376Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: FOLKПериод на изпълнение: 2011 – 2013

NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Information

NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Informationwww.nellii.bgNo на проекта: 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1Програма: КА1 – Европейско сътрудничество в образованието и обучениетоВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение: 2011 – 2012  

BeGIN: Bulgarian – German Information Networks for LabourMobility and Social Security Rights

BeGIN:Bulgarian – German Information Networks for LabourMobility and Social Security Rightswww.podkrepa.euNo на проекта: VP/2012/004/0038Програма: Progress, Actions for Cooperation and Information on Social Security CoordinationВодеща организация: КТ ПодкрепаПериод на изпълнение: 2012 – 2013