Joy&Learn – Festivals and Calendar of Lifelong Learning in Bulgaria

Joy&Learn – Festivals and Calendar of Lifelong Learning in Bulgariawww.ucha365.infoNo на проекта: 2009-5142/001-001Програма: КА1 – Европейско сътрудничество в образованието и обучениетоВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2009 – 2010

LINK – Career Services for Better Jobs

LINK – Career Services for Better Jobswww.link-project.eu No на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03102Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2010 – 2012

AdValue – Training and Validation of Adults’ Transferable Skills

AdValue – Training and Validation of Adults’ Transferable Skillswww.advalue-project.euNo на проекта: 510853-LLP-1-2010-1-BG-GRUNDTVIG-GMPПрограма: Грундвиг, многостранни проектиВодеща организация: Фондация на бизнеса за образованиетоПериод на изпълнение: 2010 – 2012

GREEN EMPLOYABILITY – A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countries

Green Emplоyability – A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countrieshttp://greenemployability.infoNo на проекта: 2011-1-BG1-LEO05-05046Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Професионална гимназия по електроника и електроника – Горна ОряховицаПериод на изпълнение: 2011 – 2013

Enjoy Language within Tourism

Enjoy Language within Tourismwww.enjoy-language.seNo на проекта: LLP-LdV/TOI/SE/11/1383-2011-1-SE1-LEO05-08376Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: FOLKПериод на изпълнение: 2011 – 2013

NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Information

NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Informationwww.nellii.bgNo на проекта: 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1Програма: КА1 – Европейско сътрудничество в образованието и обучениетоВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение: 2011 – 2012  

BeGIN: Bulgarian – German Information Networks for LabourMobility and Social Security Rights

BeGIN:Bulgarian – German Information Networks for LabourMobility and Social Security Rightswww.podkrepa.euNo на проекта: VP/2012/004/0038Програма: Progress, Actions for Cooperation and Information on Social Security CoordinationВодеща организация: КТ ПодкрепаПериод на изпълнение: 2012 – 2013

CAR-E. Developing vocational training in Career Education

CAR-E. Developing vocational training in Career EducationNo на проекта: 2012-1-HU1-LEO05-04825Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató EgyesületПериод на изпълнение: 2012 – 2014

EMCOSU – Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities

EMCOSU

EMCOSU -Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universitieswww.emcosu.euПроектът има за цел да установи кои са продуктивните модели, както и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между бизнеса и университетите в Европа. Проучването се провежда паралелно в България, Словения, Испания, Унгария, Полша и други страни от ЕС. Събраният опит ще бъде представен в общ доклад, … Продължение