Кариерно консултиране

NBCC

Голяма част от инициативите на Фондация на бизнеса за образованието са насочени към развитие на кариерното консултиране в България. През февруари 2007 г. учредихме National Board for Certified Counselors (NBCC) Bulgaria с цел да популяризираме и подпомагаме развитието на професионалното кариерно консултиране в България. NBCC Bulgaria е част от европейската и световната мрежа на сертифицираните консултанти. … Продължение

Международни проекти

Текущи проекти: ASK 4 JOB – Adult Skills for Job Oriented Breakthrough Assess Plus – Support skills audits in adult education through digital tools Career Skills Project CRITICAL – Active Learning for critical thinking and digital safety and inclusion FUTURE Time Traveller – Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform  GENDER+ developing benchmarking … Продължение

Национални инициативи

Национална програма за кариерно ориентиране в училище Университетски кариерни центрове Национална програма за студентски стажове Национален портал за студентски стажове в държавната администрация Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България Система за кариерно ориентиране в училищното образование Провеждане на обучения за личностно … Продължение

Стартира проект BEGIN за информиране на мобилни български работници в Германия

През 2013 стартира проектът BEGIN – Българо-германска информационна мрежа за трудова мобилност и социалноосигурителни права. Инициативата се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да повиши осведомеността на настоящите и потенциални мобилни работници в Германия за трудовите и социалноосигурителните им права и задължения. Консорциумът за реализацията на BEGIN включва Фондация на бизнеса … Продължение

Готови са материалите за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск

Фондация на бизнеса за образованието представи комплект от материали за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск, създадени по европейския проект LINK – Career Services for Better Jobs. В събитието се включиха над 60 обучители, кариерни консултанти и експерти.  Материалите включват Учебна програма, Наръчник и Инструментариум с различни обучителни техники и игри. Всички … Продължение

По-добри кариерни услуги и достъп до тях за хората в риск са резултатите от проект LINK

През септември приключва двугодишната инициатива LINK – Career Services for Better Jobs. Проектът имаше за цел да подобри качеството на кариерните услуги и достъпа до тях на клиенти в риск. Идеята е много актуална, тъй като над 125 милиона европейци днес са в риск от бедност и социално изключване, а кариерните услуги за тях са … Продължение