BeGIN: Bulgarian – German Information Networks for LabourMobility and Social Security Rights

BeGIN:Bulgarian – German Information Networks for LabourMobility and Social Security Rightswww.podkrepa.euNo на проекта: VP/2012/004/0038Програма: Progress, Actions for Cooperation and Information on Social Security CoordinationВодеща организация: КТ ПодкрепаПериод на изпълнение: 2012 – 2013

CAR-E. Developing vocational training in Career Education

CAR-E. Developing vocational training in Career EducationNo на проекта: 2012-1-HU1-LEO05-04825Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация: Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató EgyesületПериод на изпълнение: 2012 – 2014

EMCOSU – Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities

EMCOSU

EMCOSU -Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universitieswww.emcosu.euПроектът има за цел да установи кои са продуктивните модели, както и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между бизнеса и университетите в Европа. Проучването се провежда паралелно в България, Словения, Испания, Унгария, Полша и други страни от ЕС. Събраният опит ще бъде представен в общ доклад, … Продължение

Кариерно консултиране

NBCC

Голяма част от инициативите на Фондация на бизнеса за образованието са насочени към развитие на кариерното консултиране в България. През февруари 2007 г. учредихме National Board for Certified Counselors (NBCC) Bulgaria с цел да популяризираме и подпомагаме развитието на професионалното кариерно консултиране в България. NBCC Bulgaria е част от европейската и световната мрежа на сертифицираните консултанти. … Продължение

Международни проекти

Текущи проекти: ASK 4 JOB – Adult Skills for Job Oriented Breakthrough Assess Plus – Support skills audits in adult education through digital tools Career Skills Project CRITICAL – Active Learning for critical thinking and digital safety and inclusion FUTURE Time Traveller – Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform  GENDER+ developing benchmarking … Продължение

Национални инициативи

Национална програма за кариерно ориентиране в училище Университетски кариерни центрове Национална програма за студентски стажове Национален портал за студентски стажове в държавната администрация Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България Система за кариерно ориентиране в училищното образование Провеждане на обучения за личностно … Продължение

Стартира проект BEGIN за информиране на мобилни български работници в Германия

През 2013 стартира проектът BEGIN – Българо-германска информационна мрежа за трудова мобилност и социалноосигурителни права. Инициативата се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да повиши осведомеността на настоящите и потенциални мобилни работници в Германия за трудовите и социалноосигурителните им права и задължения. Консорциумът за реализацията на BEGIN включва Фондация на бизнеса … Продължение

Готови са материалите за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск

Фондация на бизнеса за образованието представи комплект от материали за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск, създадени по европейския проект LINK – Career Services for Better Jobs. В събитието се включиха над 60 обучители, кариерни консултанти и експерти.  Материалите включват Учебна програма, Наръчник и Инструментариум с различни обучителни техники и игри. Всички … Продължение