Career Skills Project final events and results

On October 18, 2022 the Career Skills Project partners met for the last time in Beauvais, France, and discussed the results of the 3-year initiative, funded by the European Commission. е срещнаха за последен път в Бове, Франция, за да оценят постиженията на 3-годишната инициатива, финансирана от Европейската комисия. Домакин на срещата беше Международната мрежа на Cités … Read more