GCDF Стипендианска програма и награди за професионално развитие 2016

NBCC Foundation  и Center for Credentialing & Education (CCE) 2016 обявяват ежегодната си стипендиантска програма и награди за професионално развитие.

Стипендиантската програма има за цел да насърчи развитието на качествени консултантски услуги. Ще бъдат присъдени две стипендии в размер на $ 5 000 на GCDF кариерни консултанти в Европа. Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

  • към момента притежават валиден GCDF сертификат или се обучават по програмата GCDF и 
  • същевременно са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и други сродни специалности.
Награди на CCE за професионално развитие – ще бъдат връчени 4 награди в размер на $ 500. Кандидатите трябва да притежават валиден GCDF и да допринасят за неговото популяризиране като:
  • предлагат обучение, водещо до сертификат;
  • са инициирали програми, които популяризират сертификата, в техните организации;
  • са изнасяли презентации по време на конференции по темата;
  • са провеждали проучвания;
  • са автори на публикации;
  • заемат лидерски позиции в работни групи, асоциации и др.;
  • предлагат менторство на лица, които се обучават за кариерни консултанти.
Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2016 г.
 
Подробна информация за стипендиантската програма и изисквания за кандидатстване можете да намерите на посочените линкове: GCDF scholarship program и CCE professional development awards.

Успех!