Leaders In Teach: Развиване на дигитални педагогически компетентности за обучителите в сферата на продължаващото професионално образование и обучение

Днес екипът на Leaders INTeach официално стартира изпълнението на проекта. Основната цел на инициативата е да подкрепи учителите и обучителите в придобиване на необходимите умения за прилагане на дигиталните технологии по творчески начин. Това е и професионален отговор на нуждите на обучаваните по отношение на дигиталните компетентности. И не става въпрос за технологиите сами по себе си, въпреки че обучението ще е в дигитална среда, а за начина, по който искаме да преподаваме и за начина, по който учениците искат да учат.

Проект Leaders INTeach, 2020-1-ES01-KA226-VET-095377, ще бъде реализиран от екип, воден от Fundacion Juan de los Toyos, Испания и включва Media Creativa 2020, Испания, Фондация на бизнеса за образованието, България, Cooss Ricerca e Formazione, Италия и Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji, Полша.

Проект 2020-1-ES01-KA226-VET-095377

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.