Mental Health инструмент за оценка

През последната година и половина темата за психичното здраве привлече значително внимание и все повече хора и организации осъзнават предизвикателствата, които налага, и стъпките, които трябва да бъдат предприети. За да подпомогне тези процеси, екипът на проект Mental Health+ разработи инструмент за оценка: https://www.mentalhealthplus.eu/tool и ви кани да се възползвате от него.Инструментът за оценка позволява на образователните организации да оценят до каква степен грижата за психичното здраве присъства в техните настоящи разпоредби спрямо Хартата за приобщаващи практики в областта на психичното здраве в ПОО.

Инструментът включва 20 въпроса в три основни области – политики, подходи за преподаване и обучение и комуникация и достъп до информация. Въз основа на Вашите отговори, организацията Ви ще получи отпечатък на психичното здраве – колкото по-нисък е полученият резултат, в толкова по-голяма степен вашата организация е приобщаваща по отношение на психичното здраве. Заедно с получения „отпечатък“ ще бъдат посочени и ключови области за подобряване и препоръки как могат да бъдат постигнати.

Mental Health+ eкипът се ръководи от Aspire-international от Великобритания и включва Фондация на бизнеса за образованието от България, CESIE от Италия, Learnmera Oy от Финландия, Hugarafl от Исландия и Fundación Intras от Испания.