Oбучителна програма и сериозни игри по проект WINGS подпомагат развитието на преприемачеството в международна среда

Проектът WINGS, финансиран по програма Еразъм+, цели да стимулира успеха на стартиращите фирми и МСП в международния бизнес чрез иновативен онлайн курс, интегриращ практически казуси и сериозни игри. 

Инициативата се координира от Университета на Кипър и включва Фондация на бизнеса за образованието (България), FyG Consultores (Испания), INOVA (Португалия), bit.cz (Чешка република) и Danmar Computers (Полша).

Онлайн курсът за стартиране и управление на успешна международна компания е свободно достъпен на 6 езика и е насочен към всички, които се интересуват от темата за предприемачеството – обучители, кариерни консултанти, млади хора, начинаещи предприемачи и стартапи. 

Обучителната програма обхваща 7 теми:

  • Глобално предприемачество
  • Ключови предприемачески компетентности
  • Управление на несигурността
  • Междукултурна комуникация
  • Маркетинг умения
  • Бизнес умения
  • Финансова грамотност
Сериозни игри и онлайн обучение по международно предприемачество в платформата WINGS

Модулите се допълват от 6 сериозни онлайн игри, базирани на практически казуси, които позволяват на предприемачите да упражняват уменията, необходими за развитието и разширяването на собствен бизнес в чужбина.

Партньорите разработиха компетентностна рамка на глобалния предприемач и събраха обучителни материали и ресурси във връзка с всяко умение.

В платформата ще откриете и специална статия, която анализира ефекта на Covid върху интернационализацията.

Още информация можете да откриете на сайта на проекта https://wings.erasmus.site/bg/, както и нa Facebook страницата – https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games.