OCCAY Наръчник за дигитална трансформация на организациите и покана за добри практики в онлайн кариерното консултиране

Готов е стратегическият наръчник за дигитална трансформация на кариерни организации по проект OCCAY, който има за цел да подпомогне интегрирането на дигиталните технологии в кариерното консултиране и повишаването качеството на онлайн кариерните услуги.

Наръчникът включва стандарти за прилагане на дигитални технологии в организациите за образователно и кариерно консултиране, както и ръководство стъпка по стъпка за интегриране на дигиталните технологии в структурата на организацията.

Изтеглете Наръчника на български език.

Наръчникът е създаден след анализ на дигиталните компетентности на 420 кариерни консултанти от 4-те партньорски държави с помощта на безплатен онлайн инструмент за самооценка, създаден по проекта. Методическата рамка е изготвена и в резултат на задълбочено проучване на съществуващите бенчмарк стандарти и европейски стандарти, свързани с дигиталните умения като SELFIE, DigComp2.0, DigCompOrg и др.

Методическата рамка на OCCAY обхваща 7 области:

  • Нормативни правила и стандарти
  • Дигитална стратегия и лидерство
  • Управление на качеството
  • Управление на човешките ресурси
  • Цифрова инфраструктура
  • Подпомагане на клиентите
  • Ежедневни практики за консултиране

Стандартите могат да се използват като чеклист за самопроверка на дигиталната готовност на кариерните организации във всяка от тези области, а ръководството за мениджъри – като пътеводител към трансформирането им в доставчици на модерни онлайн услуги, чрез прилагане на конкретни насоки и стъпки.

Споделете вашата обратна връзка!

Имате ли добри практики за приложение на дигиталните технологии 
в кариерното консултиране? Ще се радваме да ги споделите с нас! 
Трите най-добри практики ще включим в Наръчника! 

Попълнете нашия въпросник!

Благодарим ви предварително!

Проект OCCAY – Online Career Counselling Academy се съфинансира по програма Erasmus+ на Европейската комисия. No: 2021-1-AT01-KA220-VET-000033371.
Инициативата се изпълнява от KARBON Consulting – Австрия (координатор), b-Flow – Австрия, VHS  Cham – Германия, Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci“ – Италия и Фондация на бизнеса за образованието – България. За още актуални новини, последвайте страницата на OCCAY във Facebook.