Предстоящо сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (начало: 24 октомври 2022)

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, коетострартира присъствено в София на 24 октомври 2022. Можете да заявите интерес като попълните формата за регистрация по-долу. Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по … Продължение