Предстоящо сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (април-май 2021)

GCDF обучение - пролет 2021

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе през април и май 2021. Точните дати и формата на провеждане (присъствена или дистанционна) ще бъдат уточнени допълнително в зависимост от актуалната обстановка в страната.  Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове … Продължение