Геймифицираните обучителните курсове по проект Future Work 4’s са готови!

Геймифицираните обучителните курсове по проект Future Work 4’s са готови! Включете се се сега https://moodle.futurework4s.eu/ Четирите курса са безплатни и развиват 4 умения, ключови за работната сила на бъдещето: Социални и кариерни умения – Задълбочете себепознанието си и информираността си за мегатенденциите и пазара на труда, развийте широк спектър от умения за заетост, вземане на … Продължение