Предстоящо сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (октомври-ноември 2021)

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе през октомври и ноември 2021. Обучението ще се проведе присъствено в София. При влошаване на епидемиологичната ситуация, ще преминем към онлайн формат.  Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по кариерно ориентиране … Продължение