Проект SPACE ще помага на възрастни над 60 г. да подобрят своите житейски умения и европейска идентичност

Фондация на бизнеса за образованието е част от новия Еразъм+ проект SPACE – Seniors Perceive A Common Europe, насочен към предизвикателствата на активното остаряване, европейските ценности и екологичните умения. Инициативата има за цел да създаде практически обучителни ресурси за формиране на обща европейска идентичност и житейски умения на възрастни над 60 г. в 5 тематични … Продължение