Work-Aut. Използване на възможностите на ученето на работното място за насърчаване на професионалното включване на хора от аутистичния спектър

Фондация на бизнеса за образованието представя България в нов проект: Work-Aut. Използване на възможностите на ученето на работното място за насърчаване на професионалното включване на хора от аутистичния спектър. Проектът се финансира по програма Еразъм +, Стратегически партньорства KA2.

Планираните дейности и резултати са насочени към развиване на по-отворен и приобщаващ пазар на труда и насърчаване на участието на хора от аутистичния спектър. Това ще бъде постигнато чрез придобиване на нови компетенции от професионалистите, ангажирани в процеса на наемане на работа. Кариерните консултанти, мениджърите по човешки ресурси и служителите по заетостта ще повишат своята информираност и ще подобрят своите умения за работа с хора от аутистичния спектър.

Проектният екип ще бъде воден от Kunnskapstrening It, Норвегия и включва CIAPE – Italian Permanent Learning Centre, Италия, Internationale Projekte – Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Германия, IRIPS, Франция, Фондация на бизнеса за образованието, България и NAV Jobblyst, Норвегия.