Безплатен онлайн инструмент за кариерно ориентиране, разработен от ФБО, помага на завършващите училище да изберат подходящи университетски програми у нас

Над 50 000 ученици се дипломират всяка година у нас и много от тях срещат трудности да решат какво искат да работят и учат след това. Често изборът се прави импулсивно, под влияние на добър маркетинг, препоръки от приятели, без оглед на личните интереси, умения и на възможностите за реализация, които дава избраната специалност.

В България има 52 университета, които предлагат специалности, обединени в 52 професионални направления, определени от Министерството на образованието и науката. Информацията за тях е публично достъпна, но учениците трудно могат да се ориентират сред стотиците програми.

Въз основа на своя опит в кариерното ориентиране през последните 20 години, екипът на Фондация на бизнеса за образованието разработи безплатен онлайн инструмент, който помага на учениците и кандидат-студентите да направят информиран избор, като определя личностния им тип и ги насочва към подходящи професионални направления и университети, които предлагат учебни програми по тях.

Тестът е базиран на популярната теория на Джон Холанд за шестте типа личности, известни с акронима RIASEC. Въз основа на индивидуалните характеристики и предпочитанията на попълващите, тестът определя техния доминиращ личностен тип – реалистичен, изследователски, артистичен, социален, предприемчив и конвенционален, или комбинации от типове. На всеки тип кореспондират различни професии, които дават възможност на човек да се чувства в свои води и най-добре да изяви своите способности.

Подобни инструменти, използващи теорията на Джон Холанд, съществуват от втората половина на XX век и са помогнали на милиони хора по целия цвят да направят своя професионален избор. Иновацията в настоящия онлайн тест е надграждането на резултатите с директна връзка към българските университети и съответните професионални направления, по които съответния тип личност би могла да се обучава.

Резултатите отвеждат към над 140 възможности за обучение след средно образование, организирани според теорията на Холанд за шестте типа личности. Информацията е базирана на Рейтинговата система на висшите училища в България от 2021 година и съдържа данни за програми, за които има достатъчно данни.

Тестът е свободно достъпен през различни устройства и дава възможност на хиляди ученици и техните родители от всяка точка на страната да вземат обективно и информирано решение. Инструментът е полезен помощник и за кариерните консултанти, педагогически съветници и учители, които предлагат подкрепа за професионалния избор на младите хора у нас.

Вижте повече на: uchi.profesii.info.