Фондация на бизнеса за образованието

За модерното и качествено образование и по-доброто качество на живот на българските граждани

Фондация на бизнеса за образованието

За модерното и качествено образование и по-доброто качество на живот на българските граждани

18

години вдъхновяваме българските граждани да се развиват

1000+

обучени кариерни консултанти

50+

завършени национални и международни проекти

Кои сме ние?

Фондация на бизнеса за образованието е неправителствена организация с общественополезна дейност, създадена през 2005 г. Ние работим за модерно и качествено образование, конкурентоспособна работна сила и по-добро качество на живот на българските граждани.

ФБО е лидер в областта на кариерното консултиране и ученето през целия живот в България. ФБО изпълнява национални и международни проекти, насочени към кариерното развитие, образованието и обучението на възрастни, заетостта и социалната политика, и работата с младите хора.

От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), подкрепя изграждането на кариерни центрове и работи активно за популяризирането на професионалното ориентиране и стажантските програми у нас.

Настоящи проекти

Блог