За нас

Фондация на бизнеса за образованието е учредена от JobTiger. Тя продължава и надгражда усилията на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие за подобряване на връзката между академичните институции и работодателите.

Екипът на ФБО има значителен опит в подготовката и управлението на проекти; разработване на програми за обучение за кариерно и личностно развитие за всички възрасти; провеждането на публични кампании и изследвания; създаване на обучителни материали и интерактивни инструменти. Доказателство за това са успешните проекти, финансирани от Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие и други донори от 2000 г. насам.

ФБО си сътрудничи успешно с институциите в сферата на образованието, младежта и заетостта и притежава богата мрежа от съмишленици и партньори в страната и в Европа. Експертизата на ФБО се използва и в други страни като Македония, Косово, Румъния, Унгария, Армения, Грузия,Тайван.

ea member ФБО е член на Европейската асоциация за обучение на възрастни.

Гергана Андреева

Гергана Андреева е председател на Фондация на бизнеса за образованието и на National Board for Certified Counselors (NBCC Bulgaria). Притежава значителен опит в разработването на стратегии, провеждане на обучения и управление на проекти, придобит в редица инициативи на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Европейската комисия. Притежава магистърска степен по математика и компютърни науки, докторска степен по застраховане и социално осигуряване и специализация по актюерство. Преподавател по застраховане. Болонски съветник за България от 2009 г и консултант в редица национални инициативи в сферата на образованието.

Надежда Паунова

Надежда Паунова е мениджър проекти във ФБО от самото й учредяване. Има магистърска степен по Счетоводство и контрол със следдипломна специализация по Организационна психология. Член на Института на вътрешните одитори в България и сертифициран GCDF и MHF консултант. Надежда Паунова притежава значителен опит във финансовото управление, както в частния, така и в неправителствения сектор, а също така и в изпълнението и координацията на инициативи, финансирани от ЕС.

Наталия Николова

Наталия Николова има магистърска степен по психология, с богата специализация и практика в областта. От 2000 г. тя разработва и провежда обучения за развитие на човешките ресурси и кариерно консултиране. Притежава богат опит в подготовката и изпълнението на проекти. Сертифициран GCDF и MHF обучител и консултант. Мениджър проекти във ФБО от самото й учредяване.

Невена Раковска

Невена Раковска има журналистическо образование и професионален опит в публичните комуникации и провеждането на изследвания. От 2000 г. е работила за Американската агенция за международно развитие и финансирани от Евроепейската общност проекти. Сертифициран консултант, супервайзор и обучител по програмите Global Career Development Facilitaor (GCDF) и Mental Health Facilitator (MHF). Мениджър проекти във ФБО от 2007 г.