Национална програма и интерактивен портал по кариерно ориентиране в училище

MON-platform

През последните 2 години екипът на Фондация на бизнеса за образованието беше ангажиран в проект на Министерството на образованието за създаване на Национална програма за кариерно ориентиране в училище.

Програмата е насочена към педагогически съветници, психолози и учители, и осигурява цялостна методическа рамка за кариерно образование и ориентиране на учениците от всички етапи и видове образование (начално, прогимназиално, професионално и профилирано).

Учениците се запознават с теми, свързани със себепознанието, проучване на кариерните възможности, вземане на решение и осъществяване на кариерни преходи посредством разнообразни дейности. Програмата е структурирана по класове и осигурява гъвкавост в прилагането. Кариерните специалисти могат да избират между различни игри, групови упражнения и проектни задачи, дискусии, срещи с професионалисти, посещения на работни места, работилници за умения, карнавали, индивидуални сесии и други ефективни методи и подходи.

Интерактивната онлайн версия на Програмата е достъпна на http://orientirane.mon.bg/programa/. Тя позволява достъп чрез едно кликване до огромен брой практически ресурси – упражнения, тематични филми, инструменти за оценка, полезни ресурси и вдъхновяващи добри практики. Предвидени са специфични методически насоки за работа с ученици в риск от отпадане и ученици със специални образователни потребности.

MON-platform

Ключов елемент на Програмата е училищният Клуб Кариера. Иновативният проект, стартиран от ФБО през 2007, беше признат от МОН за успешен модел за кариерно ориентиране в училище и през последната година беше разпространен в 42 училища в цялата страна.

MON-meeting 1   MON-results

По време на едногодишната пилотна фаза ефективността и въздействието на Програмата бяха оценени чрез анкети с над 7600 ученици и повече от 100 експерти и кариерни специалисти. Събраната обратна връзка беше изключително положителна. Резултатите от проекта бяха представени от Министерството на образованието на финалното събитие по проекта, което се проведе в края на миналата седмица в София. Голямата част от учениците оценяват дейностите по кариерно ориентиране като полезни, интересни и важни за своето бъдеще:

„Научих важни неща за живота, които не се преподават в училище.“

„Запознах се с пазара на труда и какви професии се търсят най-много. Също така вече имам яснота коя професия мога да упражнявам въпреки зрителния си проблем.“

„Хареса ми самата атмосфера, която имаше в нашия клуб Кариера, като място, където на някого реално му пукаше какво ще се случи в мен в бъдеще; както и дискусиите по филмите и обсъждането на казуси.“

„Срещите с представителите на различни професии и посещенията на работните им места ме накара да се преориентирам, защото имах погрешна представа за професията, която си бях избрала; сега се надявам да съм направила правилния избор и да си реализирам кариерния план, макар да имам и план Б.“

„Харесаха ми срещите с бивши възпитаници на гимназията, които са постигнали много в професията си и ми се прииска след много години и аз да бъда на тяхното място и с мен да се гордеят моите учители.”

„Доволна съм от това, че ми беше обърнато специално внимание.” 

„Интересно и различно от всичко в училище.”

 „Дотолкова съм впечатлена, че ще завърша психология и ще потърся работа като кариерен консултант, защото вярвам, че това е професия на бъдещето.“

 

ПроектBG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и социални фондове.

MON-logos