Национално проучване на професионалната ориентация на студентите в България

 http://www.fbo.bg/press.php?id=154&ln=2 

No на проекта:

Програма:

Водеща организация:

Период на изпълнение: