Обучителна дейност по проект Умения за подкрепа на мигранти между 22 и 26 юли, 2019, в Лимасол, Кипър

TMM Limassol

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства.

Проектът се реализира от екип, воден от ITG – Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation – CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

Като част от планираните дейности, тази седмица партньорите тестват разработените инструменти, за да финализират учебната програма и инструментариума и да подготвят стартирането на пилотиране с професионалисти и мигранти.

TMM Limassol

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.