Партньорска среща по проект Ask4Job във Валенсия, Испания

Ask4Job Meeting Valencia 01

Екипът на Фондация на бизнеса за образованието активно участва в реализацията на проект Ask4Job по Програма Еразъм+, който е вдъхновен от COM 2016 – 381 Final. Документът насърчава придобиването и усъвършенстването на дигитални умение от работната сила на Европа, с цел повишаване на продуктивността. За да подкрепи този процес, екипът на Ask4Job ще изготви инструменти за оценка, обучение и признаване на компетентостите в областта на дигиталната грамотност.

Партньорите се събраха във Валенсия, Испания, на 4-ти и 5-ти април, 2019 г. Те обсъдиха резултатите от съвместните усилия, вложени в работата по първия интелектуален продукт с акцент върху резултатите от European Awareness Scenario Workshop (EASW), организирани и проведени в страните партньори, както и финализирането на SASS – Умения за оценка на изискванията за работа. Участниците в транснационалната среща също така разгледаха и обсъдиха подробно CAPABILITY A-MOOC (Capability Adult Massive Open Online Course),който в момента е в процес на разработване от професионалистите, включени в експертния екип на проекта.

Ask4Job Meeting Valencia 01 Ask4Job Meeting Valencia 02 Ask4Job Meeting Valencia 03

Повече информация можете да намерите на:  https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.