Партньорска среща по проект Ladies first! на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър

Ladies first Nicosia

Екипът на проект Ladies first! се събра на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър, за да обсъди и финализира окончателните версии на всички интелектуални продукти, насочени към подкрепа на учители, обучители и кариерни консултанти в работата им с жени за постигане на баланс между личния и професионалния живот.

Учебната програма Ladies first!, Наръчникът, Инструментариумът и Приложенията ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта на Всички партньорски езици и на английски език.

Екипът е ръководен от KEK IEKEP – координаторите от Гърция и също включва Iasis Amke Athensот Гърция, Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation – CSIот Кипър, , FVA – new media researchот Италия, ITG – Portage Salarialот Франция и ISQ от Португалия.
Повече информация за проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 на https://www.facebook.com/LadiesFirstEU/ и http://ladiesfirst.fvaweb.eu/

Ladies first Nicosia

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.