Стартира новият европейски проект ISSA: Интернационализация на социални и иновативни стартъпи и предприемачи

ISSA

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в новия европейски проект ISSA: Интернационализация на социални и иновативни стартъпи и предприемачи, 2019-1-NO01-KA204-060263. Партньорството се координира от Norwegian University of Science and Technology (NTNU) от Норвегия и, освен Фондацията, включва University of Cyprus от Кипър, FyG Consultores от Испания и CTI Diophantus от Гърция.

Проектът има за цел да идентифицира значими иновативни методи на обучение, които насърчават успеха в международните дейности за социални стартъпи и предприемачи. Проектът се основава на предишни проекти (SUC, Стартъп общности; SUI, Стартъп интернационализация), като в същото време насърчава по-нататъшна интернционализация и развитие на социални стартъпи и предприемачи.

Моля, харесайте фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/issaproject/ и посещавайте уебсайта му http://issaproject.eu/, за да можете да следите новините на проектния екип.

ISSA