ФБО представи свои иновативни инструменти за кариерно ориентиране на Националната конференция на Refernet Bulgaria

IMG 20190618 125128

Фондация на бизнеса за образованието все участие в Националната конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.

В събитието участваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на туризма, Агенция по заетостта, Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, представители на Столична община, РУО София град, РУО София област и РУО Враца, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, синдикални и работодателски организации, медии.

Гергана Андреева, председател на ФБО показа нови практически инструменти за кариерно ориентиране – тестове и игри, разработени през последната година.

IMG 20190618 125128

Представена беше мобилната игра по проект Level Up, която има за цел да повиши интереса на младите хора към професионалното образование и обучение. Играта, която е в процес на разработка, е достъпна на английски език чрез сайта http://levelupvet.eu. Очаква се да бъде напълно готова на всички езици, вкл. на български, през есента.

Refernet Bulgaria National Conference 180619 Level Up 5

Акцент в програмата беше и демонстрацията на кариерната игра  „Пътешественик в бъдещето“, която запознава младите хора от поколението Z с професиите на бъдещето под формата на образователни игри и мисии в 3D виртуален свят. Играта е свободно достъпна на български на http://future-time-traveller.eu

Refernet Bulgaria National Conference 180619 FUTURE 5

Презентация от събитието

Още информация и снимки