3 нови теста за кариерно ориентиране

Фондация на бизнеса за образованието представи 3 нови теста за кариерно ориентиране, разработени през последните месеци. Инструментите са насочени към 3 целеви групи – млади хора, родители и кариерни специалисти. Те имат за цел да улеснят вземането на професионални решения, да дадат насоки на родителите как по-ефективно да подкрепят своите деца в процеса на кариерно ориентиране, както и да подпомогнат работата на кариерните консултанти. 

Тест 6 професионални типове

Тест Моите професионални ценности

Тест Кариерно консултиране за родители