Erasmus – Investment for Qualified and Internationally Educated Young People Meeting the Requirements of the Labor Market in Europe

Проектът имаше за цел повишаване на информираностт на българските студенти за
Възможностите, които предлагат Еразъм практиките

No на проекта:
Програма: План D, Европейска комисия
Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: 2007-2008