NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Information

NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Information
www.nellii.bg
No на проекта: 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1
Програма: КА1 – Европейско сътрудничество в образованието и обучението
Водеща организация: Министерство на образованието и науката
Период на изпълнение: 2011 – 2012