Клуб Кариера

http://klubkariera.blogspot.com

Създаване на Клубове Кариера в три пилотни училища в София като иновативен инструмент за осъществяване на връзка между средното образование и пазара на труда в България.
No на проекта:
Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: