Награда за ФБО от портала на неправителствените организации в България

npo nagrada 3

Фондация на бизнеса за образованието беше наградена от българския НПО портал за една от най-четените новини през 2018 г.

Публикацията „Стартира безплатен геймифициран курс по социално предприемачество“ е предизвикала интереса на над 1320 читатели.

Това е поредно признание за екипа, осъществил европейския проект Open Mindкойто получи също награда за качествено изпълнение и изключително висока финална оценка.  Над 1000 души от 5 държави се включиха в иновативния курс, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред млади хора, жени и обучаеми, които нямат икономическо образование, чрез използване на игрови елементи.

Благодарим на портала на неправителствените организации в България за възможността да популяризираме дейността си, както и на читателите за подкрепата и интереса!

npo nagrada 3