Партньорска среща по проект EVA Skills

eva logo

eva logo 

На 28 Май, в Атина се състоя втората среща по проект EVA Skills, чиято основна цел е създаването на ресурси, подкрепящи оценката и валидирането на социални компетенции на безработни млади хора. Домакин на срещата бе гръцкия партньор по проекта – Institute of Entrepreneurship Development. Основен акцент на срещата бе детайлното уточняване на съдържанието на основните продукти по проекта:

  • Учебна програма за безработни младежи за идентифициране, развитие и усъвършенстване на меките им умения. 
  • Електронна обучителна платформа. Обучителна платформа ще предостави на специалистите в областта на професионалното образование и обучение възможността да участват в онлайн класове, тъй като физическото присъствие не винаги е възможно. Платформата ще включва и зона за сътрудничество, което ще осигури основата за обмен на мнения, гледни точки и опит, както и библиотека с полезни ресурси.
  • Наръчник с инструменти за меки умения. Наръчникът е насочен към безработните млади хора и ще съдържа изобилие от инструменти и методологии за развитие и надграждане на техните социални умения, което на свой ред да подобри шансовете им за намиране на работа.
  • Инструкции за употреба на наръчника с инструменти за меки умения. Този документ ще обяснява аналитично начинът, по който инструментите за меки умения могат да бъдат използвани, за да се помогне на младите безработни да развиват своите социални умения.

През следващите месеци от своята работа, партньорите ще разработят работните варианти на всеки от тези продукти.