Проучване относно взаимодействието между НПО, бизнеса и образованието

Ефективното взаимодействие между неправителствените организации (НПО), бизнеса и образованието е в основата на качеството на живот и постигане на икономика, базирана на знанието. Според Индекса на икономика, базирана на знанието, България е на последно място от страните в ЕС (Световна банка, 2012). Качеството на живот в едно се определя от ефективността и успеха на стопанската и нестопанската дейност на гражданите, а образованието е необходимото условие за тяхното постигане и именно там следва да бъдат насочвани инвестициите.

Проучване, проведено от Фондация на бизнеса за образованието, имаше за цел да установи нагласите, нуждите и интересите на всяка от страните в това взаимодействие като  част от проект „Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Резултати от проучването можете да видите тук