Профил на уменията за ролята „Посланик на психичното здраве“

.За да се отговори на предизвикателствата пред психичното здраве, се предвижда през 2025 г. образователните институции във Великобритания да назначават специалисти по психично здраве и създаването на профил на уменията на такъв специалист https://www.mentalhealthplus.eu/skills-profile от Mental Health+ екипа е важна стъпка към смислената реализация на такава инициатива.

Въпреки, че темата за психичното здраве на младите хора и на работещите с тях винаги е била сериозно дискутирана, пандемията COVID-19, свързаната с нея изолация и изисквания за дистанционно обучение, засили в още по-голяма степен нейната актуалност и дискусията около начините, по които се грижим за психичното здраве на младите хора и техните учители.Основната цел на този инструмент е да подкрепи организациите за професионално образование и обучение (ПОО), както и другите образователни организации, да развият ролята Посланик на психичното здраве.

Посланикът на психичното здраве е човек, който предприема действия с цел повишаване на осъзнатостта, нормализиране на разговорите за психичното здраве и отправяне на предизвикателства за преодоляване на стигмата в тази област. От посланиците на психично здраве не се очаква да бъдат експерти по темата или да умеят да диагностицират точно предизвикателствата с психичното здраве. Ролята им е да насърчават позитивно отношение към грижата за психичното здраве, да разпознават наличието на психично заболяване и да могат да пренасочват към съответната подкрепа и помощ, когато е необходимо. Създаването на ролята Посланик на психичното здраве е един от начините да се подкрепи развитието на психично здрави училища.

Mental Health+ eкипът се ръководи от Aspire-international от Великобритания и включва Фондация на бизнеса за образованието от България, CESIE от Италия, Learnmera Oy от Финландия, Hugarafl от Исландия и Fundación Intras от Испания.