Среща със стратегически партньори по проект Be Positive

На 12 април 2016 година в София се проведе среща на българската стратегическа група по проект Be Positive. Групата включва представители на Агенция по заетостта, УНИЦЕФ България, Софийски университет и професионалисти, отговарящи за човешките ресурси в частни компании.

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор по проекта, представи обучителната програма Be Positive, както и положителната обратна връзка, получена от обучителите и участниците в двете пилотните сесии, проведени в Шумен и Бургас по-рано тази година.

Be Positive Meeting with national stakeholders 120416 collage

Дневният ред на срещата включи и обсъждане на възможностите за прилагане на обучителната програма Be Positive в бъдеще от различни компании и организации, както като цяла програма, така и чрез включване на отделни нейни модули в други програми или при работа с други целеви групи. Възможността за използването на отделни модули от програмата в случаите, когато това би било в помощ на работата на кариерните консултанти или обучителите с млади безработни лица, беше оценена като много полезна. Основните изводи бяха, че програмата отговаря на реално съществуващи нужди на хората, работещи с млади безработни лица и че е атрактивна и с гъвкаво приложение, което я прави особено ценна.

Според участниците, програмата би била много полезна и за учениците в последните класове на средните и професионални училища, както и за заети хора, които имат нужда от насърчаване и мотивиране в периоди на вземане на решения. Сред другите обсъдени целеви групи, в работата, с които програмата Be Positive би била полезна, бяха посочени и мигрантите и хората на всякаква възраст, живеещи в райони с високи нива на безработица.

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.